zarządzanie sprzedażą

Mobilne raportowanie sprzedaży

Każde działanie, aby było skuteczne wymaga okresowego sprawdzania jakości oferowanej usługi. Do rzetelnego sprawdzenia niezbędne jest przeprowadzenie raportu za dany okres. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, usługi czy zastosowanej technologii, okresy przeprowadza się indywidualnie do…