Charakterystyka kotłów klasy 5.

Konstruktorzy urządzeń grzewczych dążą z jednej strony do jak największej wydajności kotłów, z drugiej zaś do jak najniższej emisji spalin. Jest to także narzucane prawnie, zarówno przez dokumenty krajowe, jak i wspólnotowe. Aby znormalizować urządzenia, wprowadzono normę PN-EN 303–5:2012, w której scharakteryzowano trzy klasy jakości kotłów. Tu zajmiemy się najwyższą klasą – 5.

Klasyfikacja kotłów ze względu na emisję spalin

Klasyfikacja kotłów z 2012 roku jest rozwinięciem, a jednocześnie zaostrzeniem podziału z roku 2002. Wtedy wprowadzono klasy 1, 2 i 3. Dziesięć lat później zrezygnowano z nich na rzecz klas: 3, 4 i 5. Najważniejszą różnicą między tymi dwiema klasyfikacjami jest znaczne ograniczenie dopuszczalnej emisji spalin oraz to, że nowy podział uwzględnia nie tylko to, ale też sprawność kotła.

Nowa norma jest znacznie bardziej restrykcyjna – mówi specjalista z firmy Heat Sources. – Obecnie normy emisji spalin w najwyższej klasie są sześciokrotnie niższe niż przed dekadą. To ogromna zmiana z punktu widzenia projektowania, jak również dla środowiska.

Do niedawna przeważającą część kotłów spełniających wymogi 5. klasy były te na pellet. Obecnie do tej grupy zaliczają się też koty retortowe na węgiel, a należy się spodziewać, że coraz więcej rodzajów paliw będzie można spalać w piecach realizujących normy klasy 5.

Kocioł klasy 5.

Jednym z urządzeń klasy 5. jest kocioł BIAWAR PELLUX 100 K-PAA 20 sprzedawany wraz z palnikiem PBMAX 20 kW. Jest to automatyczny kocioł na pellet, czyli wyjątkowo ekologiczne paliwo drzewne. Dzięki wysokiej klasie kotła staje się ono jeszcze czystszym sposobem ogrzewania. Sprawność tego urządzenia sięga nawet 92%.

Zastosowanie palnika zrzutkowego, podajnika i zasobnika mieszczącego nawet do 500 kg pelletu sprawia, że można nie martwić się o centralne ogrzewanie i ciepłą wodę przez tydzień. Urządzenie jest silnie zautomatyzowane, co ogranicza obsługę do minimum. Wyposażone jest w samoczynne czyszczenie wymiennika i rusztu, układ automatycznego zapłonu czy harmonogram czasowy. Współpracuje z czujnikami ciepła, a moc jest regulowana w zakresie od 30 do 100%. Te i inne zastosowane w urządzeniu rozwiązania sprawiają, że jest ono niemal bezobsługowe, a temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach utrzymuje się na stałym poziomie ustalonym przez użytkownika.

Co więcej, kocioł ten ma możliwość zdalnego sterowania przez Internet przy użyciu dedykowanej aplikacji. Pozwala ona regulować pracę urządzenia, sterować harmonogramem czasowym, zmieniać parametry, a także daje pełny dostęp do informacji o kotle. Urządzenia grzewcze klasy 5. są więc nie tylko wydajne, oszczędne i przyjazne środowisku, ale też doskonale zaprojektowane z myślą o użytkowniku.