Co wpływa na koszt wykonania oceny ryzyka wybuchem?

Czym jest ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z zapisem rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, przedsiębiorstwa powinny zlecić wykonanie oceny zagrożenia wybuchem dla wykorzystywanych przez nie obiektów, używanych maszyn i wybranych procesów produkcyjnych. Wykonywaniem tego typu analiz zajmują się wyspecjalizowane firmy, które dokonują indywidualnej oceny na podstawie istniejących warunków pracy, stosowanych technologii czy używanych w procesie produkcyjnym substancji.

Co się składa na ocenę?

Indywidualna ocena zagrożenia wybuchem jest oceną całościową, która jest pochodną wielu różnych elementów, w tym technologii produkcji, używanych przez firmę maszyn i substancji, charakterystyki obiektu, w którym realizowany jest proces produkcyjny, od sposobu organizacji pracy i kilku innych czynników o charakterze obiektywnym. Koszt przygotowania oceny zagrożenia wybuchem jest zatem uzależniony przede wszystkim od wielkości zakładu oraz skomplikowania procesu produkcyjnego, ponieważ sama ocena zagrożenia wybuchem powinna być przygotowywana osobno dla każdego etapu procesu produkcyjnego, zwłaszcza gdy poszczególne etapy tego procesu realizowane są w kilku różnych pomieszczeniach/obiektach.

Koszt przygotowania oceny ryzyka wybuchu dla zakładów przemysłowych nie jest wartością stałą. Wręcz przeciwnie, ocena zagrożenia wybuchem zawsze wyceniania jest indywidualnie na podstawie takich elementów jak charakterystyka obiektu, w tym ilość kondygnacji, wielkość powierzchni użytkowej, ilość pomieszczeń czy ilość ciągów komunikacyjnych, a także na podstawie takich informacji jak: czy dla danego obiektu lub konkretnej instalacji technicznej istnieją wcześniej opracowane ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, czy przedsiębiorstwo korzysta z dużych ilości substancji, które mogą zwiększać ryzyko pożaru lub wybuchu i czy charakter produkcji może mieć wpływ na zwiększenie tego typu zagrożenia. Jeśli zatem przedsiębiorstwo korzysta z dużych obiektów, a charakter działalności wymusza na nim stosowanie dużych ilości substancji łatwopalnych lub wybuchowych, koszt wykonania oceny zagrożenia wybuchem będzie większy. Zwyczajnie potrzebne będą dokładniejsze badania i dodatkowe analizy. Jeśli jednak przedsiębiorstwo zajmuje niewielki obiekt, a procesy produkcyjne nie powodują zwiększonego zagrożenia pożarowego, wtedy wykonanie tego typu oceny jest sprawą prostą do przygotowania i stosunkowo tanią, jeśli chodzi o koszt opracowania właściwej dokumentacji technicznej. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat oceny zagrożenia wybuchem, możesz odwiedzić stronę: http://explatforma.com/