Czemu służą badania wizualne?

Dzięki badaniom wizualnym nie trzeba ingerować w konstrukcję badanego materiału. Podczas badania dany element nie ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu, czego nie można uniknąć korzystając z techniki badań niszczących. Oczywiście badania wizualne mają swoje ograniczenia, nie pozwalają bowiem w dokładny sposób określić wszystkich parametrów technicznych badanej konstrukcji, znajdują jednak szereg różnorodnych zastosowań praktycznych. Wykorzystuje się je chociażby do potwierdzenia jakości wykonanych połączeń spawanych. Przy zastosowaniu określonej aparatury optycznej można sprawdzić jakość połączenia spawanego bez konieczności ingerowania w jego strukturę. Jeśli podczas obserwacji nie zostaną wychwycone większe nieciągłości lub inne defekty materiałowe, które mogą wpłynąć na wytrzymałość takiego połączenia, dana konstrukcja jest zwykle dopuszczona do użytku.

Jak wykonuje się badania wizualne?

Do wykonania badań VT najczęściej wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt optyczny i pomiarowy, choć w niektórych przypadkach wystarczającym narzędziem pomiarowym jest nieuzbrojone ludzkie oko. W praktyce, jeśli zlecamy badania wizualne (http://de-tech.pl/badania-wizualne), zwykle zależy nam na dokładnej ocenie powierzchni danego materiału/konstrukcji, a to możliwe jest tylko przy zastosowaniu odpowiednio dobranej aparatury pomiarowej. W zależności od potrzeb, do badań wizualnych wykorzystuje się różne rodzaje aparatury pomiarowej. Niekiedy są to mniej skomplikowane narzędzia optyczne, innym razem jest to aparatura optoelektroniczna i skomplikowane przyrządy pomiarowe badające gęstość struktury lub inne właściwości fizyczne badanego materiału.

Jeśli nie chcemy lub z pewnych względów nie możemy zbadać właściwości danego materiału przy zastosowaniu metod badań niszczących, badania VT pozostają jedyną sensowną dla nich alternatywą. Takie badania powszechnie wykorzystuje się w budownictwie czy przemyśle stoczniowym dla sprawdzenia jakości połączeń spawalniczych.