Czy warto inwestować w finansowe produkty hybrydowe?

Banki oraz inne instytucje finansowe zainteresowane pozyskaniem od społeczeństwa oszczędności muszą stale opracowywać nowe instrumenty inwestycyjne, z rozszerzoną konkurencyjnością. Należy się jednak wcześniej zastanowić, czego poszukuje przeciętny człowiek z drobnymi oszczędnościami?

Oczywiście bezpieczeństwa z regulowaną optymalnie stopą zwrotu. Klasyczne lokaty bankowe chociaż bardzo bezpieczne i neutralne pod względem ryzyka, nie oferują pokaźnych zysków. Natomiast nowoczesne lokaty hybrydowe, łączące w sobie cechy rynku kapitałowego oraz ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to już produkt, godny do dłuższego przedyskutowania.

Charakterystyka produktów hybrydowych w bankowości detalicznej

Finansowe produkty hybrydowe charakteryzują się połączeniem dwóch lub nawet więcej instrumentów, aby zaoferować klientowi znacznie większe oprocentowanie. Najczęściej jednak nie da się wypłacić środków przed terminem wykonania całego, założonego w umowie planu finansowego. To stwarza trudności podczas analizy takiej oferty. Klasycznie lokata bankowa, znajdująca się w modelu hybrydowym łączy się z instrumentami rynku kapitałowego, tzn. akcjami, kontraktami terminowymi, obligacjami korporacyjnymi lub samorządowymi, a nawet certyfikatami dotykającymi rynku nieruchomości, zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Dodatkowe koszty obsługi oszczędnościowych instrumentów hybrydowych

Najlepsze lokaty w opcji hybrydowej wymagają wyższej obsługi, a to wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy finansowej. Założenie lokaty strukturyzowanej to zatem dodatkowe opłaty manipulacyjne. Najczęściej też taka inwestycja trwa od dwóch do pięciu lat, minimalnie. Nie jest to okres do przyjęcia, dla przeciętnego posiadacza stosunkowo niewielkich oszczędności. To rodzi duże problemy dla banków detalicznych w sensie wdrożenia charakteryzowanej oferty na rynek. Porównanie lokat to w tym przypadku najlepsze wyjście. Im krótszy okres trwania lokaty strukturyzowanej, przy zmaksymalizowanej stopie zwrotu, tym lepiej. To wartości kluczowe dla potencjalnego inwestora.

Profesjonalne zarządzanie oszczędnościami to także pogodzenie się z pewnym stopniem ryzyka

Banki ostrożnie podchodzą do kreowania oferty hybrydowych instrumentów finansowych. Połączenie lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym to najczęściej spotykana opcja. Oczywiście klient samodzielnie może zdecydować o innym profilu zarządzania kapitałem. Wystarczy porozmawiać rozsądnie z doradcą finansowym. Nigdy jednak nie należy przesadzać z ilością inwestowanych środków, ponieważ bierzesz na siebie ogromne ryzyko. Rynek kapitałowy podlega bowiem wahaniom, zorientowanym w cyklu koniunkturalnym.

Pewna wypłata środków, jednak niepewny zysk w przyszłości

W takim instrumencie ryzyko jest regulowane precyzyjną umową. Często nie można tutaj stracić, ponieważ doradca wypisując umowę stwierdza wyraźnie, że minimalna wypłata będzie na poziomie wpłaconego pierwotnie kapitału (oszczędności). Po kilku latach można zatem wypłacić te środki, np. bez jakichkolwiek zysków (podjęcie ryzyka zapisanego w umowie). Jest to na pewno problem, który trzeba rozpatrzyć samodzielnie, analizując dokładnie strategię zarządzania portfelem inwestycyjnym. Perspektywy hybrydowych lokat jednak istnieją. Banki chętnie rywalizują w tym obszarze. Na pewno hybrydowe instrumenty będą za kilka lat najpopularniejsze.

Więcej informacji znajdziesz na konta-oszczednosciowe.blogspot.com