Drabiny pionowe, czyli jakie?

Każdy obiekt budowlany, zarówno podczas etapu projektowania, budowania czy użytkowania powinien mieć zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz obsługiwanych maszyn czy urządzeń znajdujących się na danym obiekcie. W tym celu już na etapie projektowym planuje się montaż drabin pionowych na stałe mocowanych do budynku lub innych urządzeń np. studzienek, włazów, kominów, masztów, które zapewnią bezpieczne wejście a także zejście, z danej wysokości. Drabiny pionowe mają również zastosowanie jako drogi ewakuacyjne, zwłaszcza podczas pożaru lub innych zagrożeń.

Obecnie w polskim budownictwie stosuje się drabiny mocowane na stałe do budynków, które stanowią prosty, efektywny i bezpieczny system, zgodny z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dokument ten mówi o tym, że każdy obiekt wielokondygnacyjny musi zostać wyposażony w odpowiedni system drabin umożliwiających swobodny dostęp do maszyn i urządzeń zamontowanych na dachu lub elewacji, a także będzie stanowił bezpieczną drogę ewakuacyjną w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości zobowiązani są zatem do montażu właściwego rozwiązania ułatwiającego wszelkie prace naprawcze, konserwacyjne oraz ewakuacyjne.

Konstrukcje modułowe z których złożone są takie drabiny posiadają wiele zalet:

  • szybki i kompleksowy montaż drabin do budynku na terenie obiektu,
  • niewielkie elementy składowe eliminują potrzebę użycia ciężkiego sprzętu, np. dźwigu,
  • gotowe elementy składowe łączone za pomocą odpowiednich śrub, pozwalające uniknąć różnego rodzaju obróbek, między innymi spawania i przycinania, a co za tym idzie – nie tworzą się żadne ogniska sprzyjające korozji,
  • systemy drabin mocowanych spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa,
  • możliwość zastosowania ochronnych koszy zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem.

Drabiny pionowe firmy Crynoline są idealnym rozwiązaniem do pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do obiektów, urządzeń i maszyn. Oprócz zastosowania ich jako dróg ewakuacyjnych, konstrukcje takich drabin znajdują bardzo często zastosowanie jako wejście w celach kontrolnych, konserwacyjnych, a także podczas remontów i wizyt inspektorskich.