Druki akcydensowe

Każdego dnia przez nasze ręce przechodzi wiele dokumentów różnego rodzaju. Jeżeli pracujemy w sekretariatach, firmach księgowych czy spedycyjnych to jakość dokumentów, na których pracujemy ma ogromne znaczenie. Tam, gdzie dalej korzysta się z analogowej formy zapisu informacji sprawdzą się przede wszystkim druki akcydensowe.

Czym są druki akcydensowe?

Jako druki akcydensowe określa się produkty poligraficzne, które nie są ani książkami, ani czasopismami czy drukowanymi opakowaniami. Najczęściej mają formę jednego arkuszu lub nierozciętej składki. Niekiedy jednak tego określenia używa się także w potocznym znaczeniu dla określenia produktu poligraficznego składającego się z więcej niż jednej kartki. Z reguły określenia tego najczęściej używa się odnośnie formularzy i druków takich jak dowody sprzedaży, faktury, dowody dostawy i wiele innych. Przykłady takich druków znaleźć można na stronie www.pasazbiurowy.pl, na której znaleźć można również inne potrzebne w pracy biurowej produkty takie jak koperty, kostki do notowania, notesy samoprzylepne i wiele innych.

Jakie są rodzaje druków akcydensowych?

Druki akcydensowe dzieli się na kilka podstawowych rodzajów:

– informacyjne, czyli takie, które służą do przekazywania informacji – są to różnego rodzaju afisze, katalogi, plakaty, rozkłady jazdy, wizytówki, ulotki itp.;

– manipulacyjne, czyli takie, które są przeznaczone do uzupełniania, najczęściej z przeznaczeniem do wykorzystania przez instytucje urzędowe lub jednostki handlowe. Do tego rodzaju druków akcydensowych zaliczyć należy przede wszystkim mandaty, kwestionariusze, blankiety, bilety, ale i banknoty czy też znaczki pocztowe, znaczki opłaty skarbowej i zaświadczenia, a także papiery wartościowe;

– opakowaniowe, czyli takie, które służą do oznaczania opakowań, będą o wszelkiego rodzaju banderole, etykiety, metki czy obwoluty;

– wydawnicze – do tej grupy druków akcydensowych zalicza się mapy oraz nuty;

– przemysłowe – tutaj można wymienić jako przykład kalkomanię.

Druki akcydensowe, które wykorzystywane są w handlu, szczególnie formularze dostawy, spisy zdawczo-odbiorcze czy dowody wpłaty, przygotowywane są z użyciem papieru samokopiującego, co znacznie ułatwia wypełnianie kilku kopii dokumentu jednocześnie i przyśpiesza prace biurowe.