Ekspertyza budowlana domu jednorodzinnego z rzeczoznawcą budowlanym

Budowa domu jest wyzwaniem nie tylko pod względem finansowym, ale i logistycznym. Inwestor musi zadbać o wiele szczegółów, np. dokumentację projektową, sprawdzoną ekipę budowlaną i dobrego architekta wnętrz, który urządzi nowo powstałą przestrzeń. W związku z formalnościami i skomplikowanym procesem budowlanym wiele osób rezygnuje z samodzielnej budowy domu na rzecz kupna nieruchomości od dewelopera albo mieszkania z rynku wtórnego. Niezależnie od tego, czy budujemy dom od podstaw, czy kupujemy budynek w stanie surowym, bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali o odbiorze technicznym budynku, najlepiej z rzeczoznawcą budowlanym. Podczas takiej kontroli rzeczoznawca budowlany sprawdzi stan techniczny budynku i jego części i oceni, czy dom nie ma usterek i nadaje się do użytkowania.

Ekspertyzę budowlaną wykona rzeczoznawca budowlany

Odbiór domu następuje po dopełnieniu formalności związanych z nieruchomością – jej budową lub zakupem. Bez względu na to, czy nabywamy budynek od dewelopera, czy budujemy go samodzielnie, dla naszego bezpieczeństwa i spokoju dom tuż po zakończeniu prac albo po podpisaniu umowy kupna musi być sprawdzony przez rzeczoznawcę budowlanego. W przypadku zakupu mieszkania odbiór techniczny z rzeczoznawcą budowlanym także jest konieczny i następuje zazwyczaj albo po uzyskaniu pozwolenia na zamieszkanie, albo po zakończeniu prac remontowych.

Czym w rzeczywistości jest odbiór techniczny domu jednorodzinnego od dewelopera? Badanie nieruchomości wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego nie jest nadgorliwością inwestora, tylko koniecznym krokiem do sprawdzenia, czy budynek jest bezpieczny i został wybudowany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Jest to także nasz przywilej, ponieważ możliwość wykonania odbioru technicznego budynku jest normowana umową z deweloperem, który pozwala na zweryfikowanie nieruchomości.

Rzeczoznawca budowlany, który wykonuje ekspertyzę budowlaną przy okazji odbioru technicznego budynku musi ocenić, czy dom lub mieszkanie nadaje się do bezpiecznego użytkowania, czy nie ma w nim usterek, a także czy dom został wybudowany zgodnie z dostępnym planem zabudowy i projektem budowlanym. Specjalista musi też sprawdzić zgodność budynku z umową deweloperską, którą podpisaliśmy. Oznacza to, że rzeczoznawca budowlany może sprawdzić dewelopera pod względem jego rzetelności.

Kiedy wykonać odbiór techniczny domu?

Warunki przeprowadzenia odbioru technicznego budynku muszą być ustalone z deweloperem. Bez względu na to, czy nieruchomość jest nową inwestycją, czy kupujemy dom z drugiej ręki, ważne jest, żeby sprzedający zapewnił nam możliwość zweryfikowania budynku. W każdym wypadku to deweloper ma obowiązek poinformować nas, w którym momencie możemy wykonać odbiór techniczny domu. Możliwy termin kontroli powinien być podany w umowie deweloperskiej o kupnie budynku.

Odbiór techniczny domu możemy wykonać samodzielnie, dużo lepszym pomysłem jest jednak zlecenie kontroli budynku wykwalifikowanemu rzeczoznawcy budowlanemu. Specjalista nie tylko będzie posiadał wiedzę kierunkową z zakresu prawa budowlanego, ale i będzie w stanie ocenić, czy prace budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi.

Rzeczoznawca budowlany dokonujący odbioru technicznego domu sprawdzi stan techniczny nieruchomości, zwymiaruje ją i oceni grubość murów. Wykona on także ekspertyzę budowlaną, w której umieszczona będzie ocena na temat stanu technicznego domu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości albo błędów budowlanych rzeczoznawca budowlany będzie mógł zlecić wykonawcy naprawienie szkód.

Co rzeczoznawca budowlany sprawdza podczas odbioru technicznego domu?

Odbiór techniczny domu daje nam możliwość weryfikacji budynku pod względem jego wykonania, wykończenia i jakości użytych materiałów budowlanych. Podczas oględzin domu rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić: stan techniczny i grubość ścian nośnych, posadzki i podpiwniczenia, stan zbrojenia murów, wykonanie dachu i poddasza, a także wykończenie balkonów, tarasów, okien, drzwi. Specjalista musi także sprawdzić stan i sposób zamontowania instalacji, szczególnie instalacji elektrycznej i grzewczej. Ważne też jest prawidłowe rozmieszczenie gniazd elektrycznych i napięcia. Zwłaszcza w przypadku nowo wybudowanych budynków rzeczoznawca budowlany musi zweryfikować wykonane prace z projektem budowlanym – niedopuszczalne jest, jeżeli wykonawca zmienił projekt w jakimkolwiek zakresie, np. zmieniając układ pomieszczeń, dobudowując nieplanowany balkon lub zmieniając rozmieszczenie okien.

Podczas oglądu domu powinny nas zaniepokoić także wszelkiego rodzaju usterki, np. pęknięcia, uszkodzenia murów, przecieki albo zawilgocenia w piwnicy. Jeżeli rzeczoznawca budowlany podczas przygotowywania ekspertyzy budowlanej wykryje tego typu błędy, deweloper ma obowiązek naprawić szkody na własny koszt.