Funkcja i wyposażenie magazynu

Podstawową funkcją magazynu jest składowanie i przechowywanie towarów. Znane są różne metody magazynowania, a wybór odpowiedniej metody przechowywania zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj przechowywanych towarów. Bardzo ważne są wymiary, rodzaj i ilość wyrobów oraz różnorodność asortymentu. Ważny jest również cykl dostaw, wielkość dostaw, metoda składowania, a także jednorazowo wydawana ilość towaru.

W magazynie znajdują się różne towary. Dobrze urządzony magazyn to taki, w którym przechowywane wyroby mają zapewnione warunki fizyczne pozwalające w bezpieczny sposób gromadzić zapasy tak, by nie straciły one swoich właściwości. W dobrze urządzonym magazynie istnieje możliwość szybkiego pokrycia ewentualnych braków. Podstawowym wyposażeniem magazynów są regały magazynowe . Pozwalają one w optymalny sposób zagospodarować przestrzeń magazynową. Regały magazynowe są niezbędne przede wszystkim w magazynach, gdzie przechowuje się różnorodny asortyment. Regały magazynowe umożliwiają bezproblemowy dostęp do każdej jednostki ładunkowej.

Wśród regałów magazynowych wyróżnia się kilka rodzajów:

  • regały półkowe
  • regały wspornikowe
  • regały stałe
  • regały przesuwne
  • regały przejezdne
  • regały przepływowe

Przyjrzyjmy się niektórym rodzajom regałów magazynowych.

Regały przesuwne

Regały magazynowe przesuwne to rzędy regałów posiadające własny układ jezdny. Umożliwia to ruch całego rzędu regałów wzdłuż torów, które są umieszczone na podłodze. Regały przesuwane są po torach ręcznie lub mechanicznie. Regały magazynowe przesuwne umożliwiają bezpośredni dostęp do każdej jednostki ładunkowej. Dzięki temu rodzajowi regałów można przechowywać duży asortyment towarów w niewielkich ilościach.

Regały przejezdne (wjezdne)

Regały magazynowe przejezdne umożliwiają wjazd wózka widłowego razem z paletą w głąb regałów. Regały wjezdne to regały proste w obsłudze, pozwalają maksymalnie wykorzystać powierzchnię składowania. Regały magazynowe wjezdne świetnie sprawdzają się podczas magazynowania produktów jednorodnych, o długich terminach ważności, o małej rotacji.

Regały przepływowe

Regały magazynowe przepływowe to regały zblokowane. Zamiast półek na całej długości i wszystkich kondygnacjach posiadają wałkowe lub krążkowe przenośniki. Ładunek włożony z jednej strony do regału przetacza się po przenośnikach na drugi koniec regału. Przetaczanie ładunku jest możliwe dzięki sile grawitacyjnej. Spotykamy także regały wyposażone w przenośniki napędzane za pomocą silników. Regały magazynowe przepływowe pozwalają bardzo efektywnie zagospodarować i wykorzystać przestrzeń magazynową. Regały przepływowe to idealny system do składowania i przechowywania produktów, które posiadają krótki termin ważności, produktów o dużej rotacji, o dużym zużyciu i stałym przepływie. Regały magazynowe przepływowe świetnie się sprawdzają we wszystkich sektorach przemysłu i dystrybucji, m.in. w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, chemicznym, farmaceutycznym.