Jak doprowadzić kanalizację do domu?

Budujesz dom? W takim przypadku, jeżeli jest taka możliwość, zawsze zdecyduj się na jego podłączenie go do kanalizacji. W ten sposób możesz mieszkać znacznie wygodniej, ponieważ wszystkie ścieki będą od razu odprowadzane do stacji oczyszczania ścieków.

Zasady dotyczące przyłączania budynków do kanalizacji są zamieszczone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z przepisami, gdy zostaną spełnione warunki określone w regulaminach odprowadzania ścieków uchwalonych przez gminę, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma za obowiązek podłączyć dany budynek.

 

Formalności związane z wykonaniem kanalizacji

Konieczne jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych odprowadzenia ścieków w miejscowym zakładzie. Do wniosku dodaje się mapkę w skali 1:500. Po wydaniu decyzji zamawia się wykonanie przyłączy – należy zrobić to u projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

 

Potem konieczne jest złożenie projektów do uzgodnienia pod względem technicznym z innymi dokumentami do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Dopiero w następnej kolejności można przystąpić do wykonania przyłączy. Konieczne jest też wcześniejsze zgłoszenie robót, a na koniec zakład przeprowadza kontrolę i odbiór techniczny.

 

Wykonanie instalacji kanalizacji

W celu wykonania instalacji wykonuje się zwykłe wykopy lub wykorzystuje się nowoczesne maszyny wiercące, na przykład wiertła poziome Staltechnika, które są w stanie szybko i skutecznie wykonać wykop. Przede wszystkim horyzontalne przewierty są bezwykopowe, wobec tego nie są tak uciążliwe jak tradycyjne. Można prowadzić je na silnie zurbanizowanych terenach i bez ryzyka dla ich degradacji. Również sprawdzają się wtedy, gdy teren ma już gęstą sieć wodociągów, kanalizacji, a także innych linii lub instalacja ma przebiegać przy wzniesieniu.

 

Osoby, które chcą wykonać przyłącze kanalizacyjne bez kłopotliwych wykopów, powinny wobec tego poszukać firmy, która dysponuje wiertłami tego rodzaju, na przykład posiadająca wiertła poziome Staltechnika lub innej firmy.