Jak zabezpieczyć dach przed ogniem? (niepalne izolacje itp)

Każdy dom, obiekt użyteczności publicznej, fabryka czy też jakikolwiek inny budynek, powinien być zabezpieczony przed ogniem. Warto o tym pomyśleć nie tylko w czasie remontu, ale już zdecydowanie wcześniej, czyli na etapie jego budowy. Wszystko po to, by zwiększyć jego wytrzymałość i zminimalizować zagrożenie – zarówno dla niego samego, jak i ludzi, którzy mogliby przebywać w jego obrębie w czasie ewentualnego pożaru.

Jak więc zabezpieczyć budynek, a zwłaszcza dach, czyli jego newralgiczny element  przed ogniem? Należy pamiętać, że na powstawanie i rozprzestrzenianie się pożaru wpływ ma wiele czynników. I nie są to tylko dostęp podsycającego ogień tlenu, iskra czy działanie wysokiej temperatury. Niezwykle istotne są też materiały, jakich użyto do wykonania tej części budynku.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie dachu przed ogniem jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju papy. Zajmująca się tą tematyką już od ponad dwudziestu lat firma TopDACH, posiada w swojej ofercie między innymi papę FireSmart Icopal. Stosowane są w niej odporne na wysokie temperatury silikonowe wypełniacze wulkaniczne. Gdy dojdzie do kontaktu z ogniem, wierzchnia warstwa pokrycia zostanie zwęglona. Proces ten (karbonizacja) pochłonie znaczną ilość energii. Poza tym te zwęglone partie utworzą skorupę, dzięki której nastąpi fizyczne odcięcie osłabionego już płomienia od głębszych warstw papy.

W celu ochrony dachu przed ogniem istotne jest też użycie odpowiedniej, niepalnej izolacji, na przykład wykonanej ze skalnej wełny mineralnej. Właściwości tego materiału uzyskane zostają właśnie przez substancję z jakiej są zrobione czyli bazalt i gabro. Taka izolacja ze skalnej wełny mineralnej Rockwool, nie tylko nie jest palna, ale także zwiększa odporność ogniową konstrukcji budowlanych. Możliwe jest to dzięki temu, że jest ona odporna na temperatury nawet powyżej 1000 stopni Celsjusza. Izolacja taka w żaden sposób nie rozprzestrzenia też ognia, stanowi więc dla niego skuteczną barierę.

Kolejnym sposobem ochrony dachu, jest zastosowanie izolacji termicznej w formie płyt izolacyjnych PIR oraz natrysków PU. Jeśli chodzi o te pierwsze, zgodnie z polskimi normami ich klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień w końcowym zastosowaniu jest określana nie tylko jako niezapalna i niekapiąca, ale także jako nierozprzestrzeniająca ognia. Izolacje termiczne z pianek PIR znajdują się w gronie najskuteczniejszych zabezpieczeń pod względem ognioodporności. Poza tym charakteryzują się one najlepszym, bo najniższym, współczynnikiem przenikania ciepła w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi. Sprawa wygląda bardzo podobnie w przypadku zastosowania izolacji termicznej nakładanej w formie natrysku PU. Ona także klasyfikowana jest jako niezapalna, niekapiąca i nierozprzestrzeniająca ognia.

Warto więc już od samego początku skorzystać z najlepszych dostępnych na rynku materiałów, oferowanych między innymi przez takie firmy, jak TopDACH. Zastosowanie specjalnych pap i izolacji zapewni bowiem skuteczną ochronę przed ogniem każdemu dachowi, a co za tym idzie – całemu budynkowi i ludziom.