Mobilne raportowanie sprzedaży

closeup of a young businessman using a tablet in a car

Każde działanie, aby było skuteczne wymaga okresowego sprawdzania jakości oferowanej usługi. Do rzetelnego sprawdzenia niezbędne jest przeprowadzenie raportu za dany okres. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, usługi czy zastosowanej technologii, okresy przeprowadza się indywidualnie do prowadzonej działalności. Innowacyjne systemy pozwalają na okresowe raportowanie i nieograniczony dostęp do zawartych tam informacji.

Dzięki zastosowaniu raportu mobilnego można posługiwać się danymi w każdym miejscu o dowolnej godzinie. Jest to niezwykle użyteczny sposób, bowiem każdy uprawniony do wglądu w dokumenty może nabyć niezbędne mu informacje. Konfiguracja systemu powoduje, że wszyscy uprawnieni widzą statystykę w ten sam sposób. Serwis mobilnego raportowania pozwala na generowanie raportów o dowolnej godzinie przy pomocy aplikacji mobilnej lub w przeglądarce internetowej. Nie trzeba już korzystać ze stacjonarnego komputera przy biurku w firmie, bowiem najnowocześniejsze aplikacje pozwalają użytkować raporty także na ekranie smartfona czy tableta. To także doskonały sposób by na bieżąco mieć wgląd w sytuacje w firmie. Raporty są generowane wyłącznie na polecenie pracownika po wprowadzeniu odpowiedniego hasła zabezpieczającego. Ta procedura pozwala zachować tajność dokumentów, dzięki czemu dane firmy oraz klientów są chronione. Sprzedaż mobilna pozwala zapełnić lukę i dotrzeć do klientów w każdym miejscu.

Natomiast dzięki raportowaniu pracownicy, którzy swoje obowiązki wykonują w terenie mogą sprawnie uzupełniać wszystkie informacje. Mobilne systemy pozwalają nie tylko zbierać zamówienia czy składać oferty, ale dzięki specjalnym aplikacją pracownik może wystawić dokumenty sprzedażowe oraz dodać usługę do systemu, który wykona za nas raport. Jak wspomniano raporty mogą być wykonywane w dowolnym czasie. Niektórzy pracodawcy wymagają, aby raport został sporządzony na koniec dnia pracy, więc mobilne raportowanie to nie tylko staranne wyliczenia, ale przede wszystkim ogromna oszczędność jakże cennego czasu.

Głównymi zaletami mobilnych raportów jest niewątpliwie wpływ na logistykę w firmie. Bieżący dostęp do aktualnych danych pozwala na utrzymanie bądź zmianę strategii pracy, a także na skrupulatne notatki z wykonanej sprzedaży. Jest to nie tylko wygodne rozwiązanie dla pracownika, ale przede wszystkim system kontroli nad działaniami podwładnego. Kierując się w myśl zasady o ograniczonym zaufaniu do nowych pracowników, szef ma stałą kontrolę nad jego poczynaniami, mogąc w dowolnej chwili dnia poprosić o raport. Dzięki mobilnej aplikacji unika się także większości błędów, które powstają na skutek przenoszenia danych z notatek papierowych do baz danych komputera służbowego. Zmniejszona ilość pomyłek ilościowych i jakościowych to dużo większa wydajność firmy.

Mobilne raportowanie to także sposób na zmniejszenie kosztów działalności handlowej. Z uwagi na samodzielne wprowadzanie danych przez każdego pracownika, firma nie musi zatrudniać kolejnej osoby, której zadaniem byłoby zajmowanie się sporządzaniem wykresów i statystyk. Odpowiednio dobrany program dzięki ilości funkcji jakie posiada, pozwala na szczegółowe zestawienia z uwzględnieniem wszystkich składowych i informacji, aby w jak najbardziej precyzyjny sposób przygotować raport, który posłuży nie tylko danemu pracownikowi, ale także innym zainteresowanym w firmie, dając rzetelny obraz sytuacji sprzedażowej za dany okres czasu.

Przetestuj za darmo system zarządzania sprzedażą SalesCompanion.