Najstarszy sposób wymiany powietrza czyli wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna to jedna z najstarszych i najłatwiejszych instalacji, jakie można spotkać w budynkach.

Polega ona na wymianie powietrze, poprzez zamontowaniu w budynku, pionowych kanałów wentylacyjnych, których zadaniem jest odprowadzanie ciepłego powietrza z górnych pomieszczeń na zewnątrz. Za pomocą różnicy w ciśnieniach, w kominie wentylacyjnym powstaje ciąg powietrza, dzięki czemu powietrze odprowadzane jest kanałem grawitacyjnym, a następnie wydostaje się na zewnątrz przez komin. Jednak tylko w określonych warunkach atmosferycznych, następuje taka sytuacja.

Taki system wentylacji prawidłowo funkcjonuje gdy:

1. Stolarka okienna jest nieszczelna (uchylone okno, otwarte nawiewniki), przez co powietrze napływa z zewnątrz.

2. Wewnątrz pomieszczenia jest o wiele cieplej niż na zewnątrz, przez co wytworzy się różnica ciśnień, za pomocą których powietrze będzie wydostawało się przez komin budynku. Taka różnica powinna wynieść minimum 12 stopni.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, wtedy wytworzy się tak zwany cug i powietrze zacznie być wyciągane poprzez komin, a przez okna przedostanie się nowe, świeże powietrze. Gdy, któryś warunek zostanie naruszony, wentylacja grawitacyjna także przestanie działać. Taki system wentylacji działa w określonych warunkach i jest bardzo ograniczony. Działanie grawitacyjnej wentylacji może być utrudnione, jeśli w budynku zamontowana jest szczelna stolarka okienna i drzwiowa. Przez nią powietrze może mieć problem z przedostaniem się do budynku.

Zalety wentylacji grawitacyjnej to:

– brak wymaganych specjalnych urządzeń mechanicznych do jej prawidłowego działania

– nie ma konieczności rozprowadzania instalacji wentylacyjnej

Wady wentylacji grawitacyjnej:

– żeby efektywnie taka wentylacja pracowała, należy wcześniej rozszczelnić okna

-nie możemy w żaden sposób kontrolować, w jakiej ilości powietrze jest wyciągane i nawiewane do naszego pomieszczenia

wentylacja grawitacyjna jest w całości uzależniona od warunków atmosferycznych, jakie panują na zewnątrz

– nie ma możliwości filtracji powietrza, jakie jest nawiewane

– spore straty energetyczne

-inwersja

Instalacja wentylacji

Wentylacja grawitacyjna do prawidłowego funkcjonowania musi być także odpowiednio zamontowana, kanały muszą być położone pionowo, wentylacja musi mieć także odpowiednią długość, a także przekrój.