Praca biurowa w czasie COVID-19 – co się zmieni?

Na świecie wciąż panuje epidemia COVID-19, wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, przenoszącego się drogą kropelkową. Od początku roku wiele osób, które do tej pory pracowały w biurze, zaczęło wykonywać swoje zadania w trybie zdalnym – z domu. Było to jedno z obostrzeń wprowadzonych w Polsce w celu zapobieżenia gwałtownemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Obecnie obostrzenia te są już zredukowane, a coraz więcej pracowników powraca do biur. Jak powinna wyglądać praca biurowa i jak zapewnić bezpieczeństwo osobom zatrudnionym w firmie oraz klientom i gościom?

Aby zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo w biurze, warto zwrócić uwagę na dokument „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19”, przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w porozumieniu z Głównym Inspektorem Pracy. Znajdują się w nim liczne zalecenia i wskazówki co do tego, jak powinien wyglądać powrót do biura, funkcjonowanie pracowników, nowa aranżacja miejsc pracy, poruszonych jest też wiele innych aspektów mających na celu ograniczenie kontaktu osobistego, a tym samym – transmisję wirusa między pracownikami.

Bezpieczne stanowisko pracy w czasie pandemii – jak tworzyć dystans społeczny?

Pracodawca, wedle zaleceń zawartych we wspomnianym wcześniej dokumencie, może wdrożyć obligatoryjne dla pracowników zasady, ograniczające ich wzajemny kontakt i pozwalające utrzymać bezpieczny dystans społeczny. Wśród tych zasad można wyróżnić:

  • ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w siedzibie firmy poprzez – jeśli to możliwe – wprowadzenie w przedsiębiorstwie pracy zmianowej;
  • zmianę aranżacji biura w taki sposób, by – w miarę możliwości – współpracownicy nie siedzieli przodem do siebie (przykładowo – po obu stronach połączonych biurek), oraz by ich stanowiska znajdowały się od siebie w oddaleniu (zalecana odległość to około 1,5 metra w każdą ze stron od kolejnego stanowiska);
  • zalecenie pojedynczego przebywania w pomieszczeniach sanitarnych (kuchnia, łazienka) oraz w windach czy w wąskich ciągach komunikacyjnych, ale również w obrębie wspólnie używanych sprzętów biurowych – drukarek, kserokopiarek, skanerów i innych;
  • ograniczenie spontanicznie tworzących się skupisk ludzi – przykładowo, w oczekiwaniu na wejście do budynku lub przed segmentem z windami.

Jak pracować w biurze w czasie pandemii, czyli jak uczynić kontakt bezpieczniejszym?

W przypadku wykonywania pracy biurowej, w której niezbędny jest osobisty kontakt z innymi współpracownikami lub z klientami, zalecenia wyglądają następująco:

  • w miarę możliwości należy wprowadzić zasadę pracy w zespołach nie większych, niż dwie lub trzy osoby (do minimum trzeba ograniczyć duże spotkania z zespołami projektowymi czy tzw. „burze mózgów”);
  • przy konieczności pracy z klientem należy skorzystać z osobnego pomieszczenia (do tego celu idealnie sprawdzą się nie tylko dostępne w biurze pokoje, ale również kabiny akustyczne Hush, które później w łatwy sposób można zdezynfekować). Ponadto uczestnicy spotkania powinni mieć na sobie środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych rękawiczek oraz maseczek osłaniających usta i nos;
  • w miarę możliwości warto ograniczyć kontakt z klientami i współrozmówcami za pomocą pionowych ścianek działowych – w najprostszej formie, z przezroczystego plastiku, łatwych do dezynfekcji i ewentualnego demontażu;
  • spotkania warto ograniczyć do krótkich przedziałów czasowych – na przykład do 15 minut poświęcanych na jednego klienta;
  • należy udostępnić pracownikom oraz kontrahentom środki do dezynfekcji – w postaci aerozoli do spryskiwania przedmiotów i żeli lub płynów do dezynfekcji rąk.

We wspominanym już dokumencie z oficjalnymi zaleceniami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy znajduje się bardzo ważna sekcja, która w wielu dyskusjach na temat pracy biurowej podczas pandemii COVID-19 jest pomijana. Chodzi tu o komfort psychiczny pracowników, związany z odczuwaniem ryzyka zachorowania. Niektóre osoby zatrudnione w firmie, ze względu na niemożność skupienia się i zdenerwowanie, powinny mieć możliwość kontynuacji pracy zdalnej, ale również możliwość skorzystania ze wsparcia przełożonego lub psychologa. W zaleceniach pojawia się również pomysł stworzenia wspólnej, wirtualnej przestrzeni do rozmowy (na przykład w formie forum lub czatu), w ramach której pracownicy mogą dzielić się z przełożonymi swoimi przemyśleniami bądź uwagami, co do organizacji pracy biura w okresie „postpandemicznym”.