Prawidłowe etykietowanie produktów spożywczych

Etykiety lub oznaczenia znajdujące się na produktach spożywczych nie mogą wprowadzać osoby kupującej w błąd. Szczególnie ważne jest by prawidłowo opisane były najważniejsze charakterystyki produktu spożywczego takie jak jego nazwa, właściwości, rodzaj, ilość, skład, źródło pochodzenia, trwałość oraz metody wytwarzania albo produkcji. Jednak należy zwrócić uwagę także na wiele innych elementów.

Rodzaje etykiet

Etykiety stanowią integralną część opakowania. Spełniają one kilka funkcji, mają za zadanie przekazać konsumentowi informacje o towarze, ale przede wszystkim skłonić go do jego zakupu. Z tego też powodu producenci przykładają ogromną wagę do jakości opakować i etykiet. To dzięki temu elementowi produkt ma szansę wyróżnić się spośród wielu innych. Istnieje wiele rodzajów etykiet, różnią się one rodzajem aplikowania (etykiety samoprzylepne i aplikowane na mokro) oraz materiałem, z którego zostały wykonane (papiery etykietowe, folie, materiały specjalne). Bardzo często wybór odpowiedniego rodzaju etykiety stanowi klucz do sukcesu.

Jak prawidłowo oznakować środek spożywczy?

Opis znajdujący się na oznakowaniu nie może wprowadzać konsumenta w błąd poprzez przypisywanie produktowi właściwości lub działania, których nie ma. Na etykiecie nie powinna znajdować się również informacja, że towar posiada wyjątkowe właściwości, gdy wszystkie inne środki spożywcze tego typu również je posiadają. Zabronione jest umieszczanie na etykietach produktów spożywczych informacji o ich rzekomych właściwościach leczniczych. Zakaz ten nie dotyczy tylko wybranej grupy środków spożywczych.

Opis znajdujący się na oznaczeniu nie może zawierać informacji zdrowotnych lub żywieniowych, które są niezgodne z zapisami odpowiedniego rozporządzenia. Należy pamiętać, że powyższe zasady mają także zastosowanie w przypadku reklamy artykułów spożywczych. Podczas kontroli oceniana jest nie tylko informacja zawarta na etykietach, ale również kształt i wygląd opakowania, materiał z jakiego wykonano opakowanie, sposób prezentacji a także otoczenie, w jakim prezentowany jest produkt.

Wybór nazwy produktu

Wybierając nazwę dla produktu niezależnie od branży również należy brać pod uwagę aspekty prawne. Zabezpieczeniem przed problemami, jakie mogą wyniknąć z używania nazwy produktu jest jej zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym, jako słowny znak towarowy.

Przed wybraniem danej nazwy towaru należy mieć pewność, że konkretna nazwa produktu otrzyma prawo do ochrony, jako zastrzeżony znak towarowy. W tym celu powinno się poprosić o informację jaką dana nazwa ma zdolność rejestrową w kancelarii rzeczników patentowych. Obecnie na świecie chronionych w ten sposób jest około dwudziestu milionów nazw towarów. W kancelarii rzeczników patentowych sprawdza się nie tylko czy istnieją już identyczne nazwy, ale również ocenia się podobieństwa fonetyczne. Taka analiza jest konieczna, aby wyeliminować ryzyko pomylenia danego produktu z innym, który już podlega ochronie prawnej.

Wybierana nazwa produktu zazwyczaj jest krótka i prosta, by można ją łatwo zapamiętać. Nieskomplikowana nazwa pozwala również na dobranie odpowiedniego adresu internetowego. Z roku na rok znalezienie atrakcyjnej nazwy jest coraz trudniejsze. W języku angielskim istnieje około dwustu tysięcy słów natomiast ilość zarejestrowanych domen to około dwieście pięćdziesiąt milionów.