Przez jakość do zysków

Zdecydowana większość klientów zwraca uwagę na certyfikaty, atesty czy badania podczas wyboru produktów lub usług. Potwierdzają one jakość i ułatwiają dokonywanie codziennych decyzji konsumenckich. Jednym z prestiżowych certyfikatów jest EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®. Kto może się o niego ubiegać i jakie są jego zalety?

Certyfikaty dla firm cieszą się coraz większą popularnością. W badaniach aż 86% konsumentów wskazuje, że dokonuje zakupu towarów i usług wyłącznie wysokiej jakości. 26% ankietowanych jednoznacznie mówi, że wybiera towary czy usługi właśnie na podstawie niezależnych badań, certyfikatów czy atestów. Godło na produkcie może wpłynąć na realny wzrost sprzedaży, nawet o 40%.

Certyfikaty dla firm, takie jak EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®, poświadczają w sposób niezależny wysoką jakość przedsiębiorstwa niemal pod każdym względem. Specjaliści z Fundacji Qualitas oceniają firmę w jednej z wybranej przez wnioskodawcę kategorii: PRODUKT, USŁUGA, INNOWACJA, EKOLOGIA, NAUKA, SAMORZĄD, CSR, PRACODAWCA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Ubiegać się o certyfikat mogą małe przedsiębiorstwa, duże firmy, jednostki naukowe i badawcze czy pozarządowe.

Certyfikaty dla firm to symbole zaufania i niezależnej opinii, która obiektywnie przestawiają jakość ocenianego przedsiębiorstwa. Aby otrzymać nagrody na dorocznej gali, należy przejść pozytywnie czteroetapową weryfikację – gdy przejdzie ją pozytywnie, może posługiwać się Godłem, które symbolizuje niezależne potwierdzenie wysokiej jakości towarów, usług czy obsługi klienta.

Na wniosek firmy czy instytucji naukowej Fundacja Qualitas wysyła kwestionariusz do wypełnienia. Składa się on z pytań do przedsiębiorcy na temat m.in. warunków pracy, produkcji, zatrudnienia i wielu innych sfer. Po wypełnieniu kwestionariusza przedsiębiorstwo jest poddawane dalszej pierwszej ocenie: audytowi firmy – pod kątem rzetelności, jakości i zgodności informacji zawartych w przesłanym kwestionariuszu z rzeczywistością.

Po zakończeniu audytu sprawdzana jest terminowość w zakresie płatności względem instytucji państwowych, czyli US czy ZUS. Certyfikat jest bowiem prestiżową nagrodą poręczającą nie tylko jakość usług czy towarów, ale również rzetelność finansową firmy.

Dopiero po pozytywnej weryfikacji następuje decyzja o przyznaniu certyfikatu i Godła na prestiżowej Gali. W przypadku braku pozytywnej oceny, gdy audyt wykryje nieprawidłowości, eksperci fundacji wskazują sfery wymagające poprawy.

Jak wykorzystać certyfikaty dla firm?

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło można wykorzystać na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest szeroko pojęty Internet. Firma czy instytucja badawcza mogą wykorzystać Godło na stronie internetowej, w sklepie internetowym, w artykułach na własnym blogu. Godło jest też idealnym narzędziem promocyjnym jakości w prasie, telewizji, banerach reklamowych czy artykułach sponsorowanych. Godło również można promować na różnego rodzaju szkoleniach wewnętrznych czy zewnętrznych, na bilbordach, w gazetkach firmowych, czy umieszczać je w katalogach firmowych.

Certyfikaty dla firm, takie jak EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i Godło, podkreślają niezależnie wysoką jakość. Gwarancję niezależnej oceny daje Fundacja Qualitas – aby otrzymać certyfikat, należy po prostu spełnić rygorystyczne wymagania.

Przeczytaj więcej na stronie https://europeanquality.eu/