Skup oleju przepracowanego – jak to działa?

Wszelkie oleje są substancjami szkodliwymi dla środowiska. W szczególności oleje przepracowane pochodzące ze stacji obsługi pojazdów i zakładów przemysłowych oraz oleje posmażalnicze powodują stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemu. Aby postępować zgodnie z prawem i w trosce o dobro środowiska, jednocześnie zapewniając sobie wygodę, możemy oddać przepracowany oleju do skupu. Jak działają firmy skupujące odpady olejowe?

Olej przepracowany to odpad, który powstaje wskutek utraty pierwotnych właściwości oleju podczas jego użytkowania w pojazdach czy maszynach przemysłowych. Odpady olejowe powstają również w zakładach gastronomicznych, gdzie dochodzi do zużywania olejów spożywczych. Zarówno olej ze stacji obsługi pojazdów, warsztatów samochodowych, stoczni czy zakładów przemysłowych, jak również olej z restauracji i barów jest szkodliwy dla środowiska. W zużytych olejach nie ma już składników mineralnych, za to pozostają w nich substancje chemiczne dodawane przez producentów jako polepszacze. Przepracowane oleje mogą przy tym zawierać substancje silnie toksyczne. Po ostygnięciu substancje oleiste mogą utwardzać się i zatykać na przykład kanalizację, dlatego stanowią nie tylko zagrożenie skażeniem wód gruntowych.

Pozbywanie się przepracowanego oleju poprzez wylewanie go do studzienki kanalizacyjnej czy tez pozostawianie w pojemnikach na śmietniku jest czynnością niezgodną z prawem i zagrożoną karą finansową. Właściciele odpadów są zobowiązani do ich utylizacji. Najłatwiejszym sposobem, by pozbyć się problemu w postaci oleju przepracowanego lub posmażalniczego jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy.

Skup przepracowanego oleju

Olej przepracowany, mimo że jest odpadem, ma swoja wartość rynkową. Jest tak ze względu na możliwość jego dalszego wykorzystania do różnych celów po wcześniejszej regeneracji. Przepracowane oleje są poddawane rerafinacji, która polega na usunięciu zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach. Regeneracja olejów obejmuje ich oczyszczanie, destylację i rafinację. Po takim procesie olej może być wykorzystany na przykład w produkcji biopaliw lub tworzyw sztucznych lub w roli komponentów paliwowych czy smarowych olejów bazowych.

Firmy oferujące skup oleju przepracowanego poddają odpad oczyszczaniu i wykorzystaniu lub odsprzedają odpad. Korzystając z ich usług, właściciel odpadów otrzymuje specjalny zbiornik, w którym będzie je gromadził. Następnie zbiorniki zapełnione zużytym olejem są odbierane i transportowane w specjalnych warunkach. Oddając olej do skupu, zyskujemy zatem wygodę oraz pewność, że odpad nie będzie zagrażał środowisku.