Systemy grzewcze ze źródeł odnawialnych

Szukać rozwiązań dla domów energooszczędnych coraz częściej inwestorzy sięgają po odnawialne źródła energii.

W ten sposób można wykorzystać wszystkie zalety dobrze zaizolowanych budynków bez konieczności ponoszenia kosztów ogrzewania w ciągu roku. Wiąże się to z wytwarzaniem na cele mieszkalne zarówno ciepła, jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby bytowe mieszkańców.

Ogrzewanie za pomocą wymiennika

Ciekawym rozwiązaniem są pompy ciepła stosowane w obiektach użyteczności publicznej. Zwiększa się ich popularność w budynkach jednorodzinnych. Zasada działania takich urządzeń polega na odbieraniu różnicy temperatur przez czynnik grzewczy i przekazanie ciepła przez wymiennik do wnętrza budynku. Można stosować dwa rozwiązana różniące się miejscem odgrzewania czynnika przewodzącego. W pierwszym wariancie są to odwierty w gruncie i wprowadzenie tam rur z czynnikiem grzewczym. Wyższa temperatura ziemi pod powierzchnią gruntu jest odzyskiwana i przekazywana instalacji grzewczej przez wymiennik. W drugim wariancie odzyskiwane jest ciepło z powietrza płynącego przez rury umieszczone pod powierzchnią trawnika. Służyć może w tym wypadku ten system jako ogrzewanie lub klimatyzacja.
Takie instalacje wymagają niskich nakładów na użytkowanie. Zasilania wymagają pompy wody. Brak innych ruchomych elementów sprawia, że systemy te są bezawaryjne i długowieczne w użytkowaniu.

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej

Systemem, który może zarówno ogrzewać wodę w grzejnikach, jak i tą użytkową są kolektory słoneczne. Specjalne rurki, z których zbudowany jest kolektor, odbierają energię słoneczną i przekazują ją wodzie. W zależności od potrzeb może ona służyć podgrzewaniu wody użytkowej lub podniesieniu temperatury wewnątrz budynku. Takie proste rozwiązania używające energii odnawialnej doskonale sprawdzają się w nowoczesnych obiektach budowanych z materiałów o wysokim stopniu ochrony przed utratą ciepła. Przez co wymagają one niskich nakładów, aby utrzymać temperaturę na zakładanym poziome zapewniającym komfort użytkowania pomieszczeń. Oba systemy mogą współpracować ze sobą, aby lepiej wykorzystywać zasoby naturalne i obniżać koszty użytkowania, jakie ponosi właściciel nieruchomości.