SZKOLENIA – ORGANIZOWAĆ W MIEJSCU PRACY CZY POZA NIM?

Na rynku pojawia się coraz więcej firm szkoleniowych, specjalizujących się w coachowaniu pracowników. Ile branży, tyle sesji treningowych i różnorodnych programów

Na rynku pojawia się coraz więcej firm szkoleniowych, specjalizujących się w coachowaniu pracowników. Ile branży, tyle sesji treningowych i różnorodnych programów. Skoro jest tak wielka podaż, to znaczy, że jest również popyt. Nowocześni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że inwestycja w szkolenia szybko się zwraca; solidnie doszkoleni pracownicy regularnie podnoszący swoje kwalifikacje dzięki wiedzy i poznanym technikom pracują jeszcze efektywniej.

Organizowanie szkoleń przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Szkolenia są formą inwestycji w kapitał ludzki, a to właśnie on jest najcenniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa.

Szkolenia mogą odbywać się na terenie firmy lub poza nią, np. w wynajętej sali konferencyjnej. Usługi wynajmu takich sal oferuje wiele instytucji, np. Grand Royal Hotel z Poznania. Organizacja szkoleń poza miejscem pracy może być urozmaiceniem albo koniecznością (w przypadku, gdy firma nie dysponuje pomieszczeniem, które nadawałoby się do tego celu). Jakie są korzyści i wady obu rozwiązań?

W przypadku, gdy szkolenie zostaje zorganizowane na stanowisku pracy, pierwszym plusem jest niski koszt. Poza tym szkolenia są w tym wypadku najczęściej dostosowywane do sytuacji występujących w praktyce i nie musi przerywać pracy.

Co do argumentów przemawiających przeciw takiemu rozwiązaniu – w czasie szkolenia wydajność pracowników się zmniejsza, a możliwości wykorzystania wyuczonej wiedzy i umiejętności na innych stanowiskach czy w innych formach są ograniczone. Poza tym trudno jest w ten sposób objąć szkoleniem jednocześnie większą liczbę osób.

Organizując szkolenie poza miejscem pracy należy się liczyć z nieco większymi kosztami. Wynajem sali i zapewnienie cateringu to dwie podstawowe sprawy. Oczywiście pracowników nie ma w tym momencie w pracy, więc chwilowo spada wydajność pracy. Z innych minusów – przy dłuższych szkoleniach (np. kilkudniowych) można zaobserwować spadek koncentracji, brak zdyscyplinowania i utratę motywacji do szkolenia. Trzeba też uważać, aby przedstawiane treści były dostosowane do faktycznych realiów pracy na danych stanowiskach, a nie całkowicie od nich oderwane.

Popularność organizowania szkoleń poza firmą wskazuje jednak na to, że plusy tego rozwiązania przeważają nad minusami. Podczas takiego szkolenia pracownicy mają możliwość oderwać się od codziennych obowiązków i uwolnić od stresów, odprężyć i faktycznie skupić na programie szkolenia. Taka forma szkoleń pozytywnie wpływa na integrację w firmie – często też między działami. Zajęci codziennymi obowiązkami, nawet pracując z kimś na co dzień, możemy nie mieć czasu ocieplić i zacieśnić stosunków – a to znacznie poprawia komfort pracy. Szkoląc pracowników poza firmą, można objąć treningiem większą grupę osób. Bardzo ważnym czynnikiem jest też fakt, że pracownicy czują się zauważeni i docenieni – a dbanie o pracownika to najlepszy sposób na zapewnienie sobie jego lojalności.

Sprawdź sale konferencyjne w Grand Royal Hotel.