dane makroekonomiczne

Czym są dane makroekonomiczne?

Dane makroekonomiczne są wykorzystywane w analizie fundamentalnej podczas szacowania wpływu czynników zewnętrznych (niezależnych bezpośrednio od działalności spółki) na daną spółkę bądź instrument finansowy. Dane makroekonomiczne w szczególności wykorzystywane są również do opisywania zjawisk gospodarczych w…