Transport towarów niebezpiecznych

Firmy zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych powinny być w pełni kompetentne i odpowiedzialne za tego typu usługi. Jeśli nie podejdą do tego profesjonalnie, może mieć to poważne skutki. Trzeba wiedzieć z kim współpracować, aby być spokojnym o transport takich towarów.

Bezpieczeństwo i transport

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa to absolutna konieczność. Ważnym jest również przygotowanie przez firmę odpowiedniej dokumentacji, bez której kierowcy nie mogą przewozić towarów niebezpiecznych. Gdy firma tego nie dopilnuje może dojść do wielu komplikacji i niepotrzebnych problemów.

Zasady w umowach ADR określają towary, które mogą być przewożone w sztukach przesyłki (głównie w opakowaniach), luzem (czyli bez opakowania) lub w cysternach.

Materiały niebezpieczne transportowane w sztukach przesyłki myszą być zabezpieczone i rozmieszczone w danym pojeździe w taki sposób, aby nie przesuwały się podczas jazdy. W tym celu można użyć specjalnych pasów, podpór, przegród, poduszek czy materiały o charakterze przeciwpoślizgowym.

Towary niebezpieczne luzem, które są transportowane w kontenerach czy pojazdach, mogą być obsługiwane jedynie przy zachowaniu szczególnego przepisu w umowie ADR. Muszą zostać podjęte kroki, aby tego typu towar nie miał możliwości wydostania się z kontenera lub pojazdu.

Oczywiście w cysternach przewożone są materiały niebezpieczne ciekłe, sproszkowane, granulaty. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa powinny być zapisane w umowie ADR. Specjalny transport ADR należy zlecać tylko rzetelnym firmom.