Trzy komponenty Portu Lotniczego Solidarność

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest sztandarową inicjatywą gospodarczą na poziomie krajowym która ma zrealizować kilka celów. Przede wszystkim będzie to milowy krok w rozwoju ruchu lotniczego, pasażerskiego oraz spedycji międzynarodowej i transportu towarowego w naszym kraju.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest sztandarową inicjatywą gospodarczą na poziomie krajowym która ma zrealizować kilka celów. Przede wszystkim będzie to milowy krok w rozwoju ruchu lotniczego, pasażerskiego oraz spedycji międzynarodowej i transportu towarowego w naszym kraju. Jest to o tyle istotne, że największe stołeczne lotnisko – Okęcie niedługo dojdzie do limitu możliwości obsługi ruchu lotniczego a nie ma możliwości jego rozbudowy ze względu na bliskość miasta oraz już istniejącą zabudowę. Do tego planowane jest utworzenie aglomeracji Łódzko – Warszawskiej która będzie potrzebowała nowoczesnych rozwiązań w zakresie urbanistyki, logistyki oraz rozwiązań dla spedycji międzynarodowej. Do tego Łódź jest europejskim końcem wielkiej chińskiej inicjatywy gospodarczej o nazwie Jeden Pas Jedna droga, mającej reaktywować starożytny Jedwabny Szlak. Jednak z perspektywy krajowej, zasadniczym celem ma być utworzenie hubu transportowego który skomunikuje centrum kraju ze wszystkimi regionalnymi centrami populacyjnymi. W tym wymiarze częścią inwestycji w CPK ma być rozbudowa polskiej sieci kolejowej. Jesteśmy bardzo zacofani w kwestii budowy linii. Nasza sieć połączeń kolejowych zbudowana jest tak jakby dalej służyła ona obsłudze Berlina, Wiednia czy kierunku północno-wschodniego z granicą państwową biegnącą przez środek kraju. Mamy ponad sto miast o populacji przekraczającej 10 tysięcy mieszkańców nieobsługiwanych przez kolej. Największe takie miasto – Jastrzębie-Zdrój – ma blisko 90 tys. mieszkańców. Jednocześnie kolej jest najbardziej bezpiecznym i ekologicznym środkiem transportu.

Zmienić musi się cały sposób myślenia o transporcie kolejowym w Polsce. Pierwszy etap realizacji jego planów ma być wart około 40 miliardów złotych objąć ponad 800 kilometrów modernizowanych i nowych linii.

W pierwszej kolejności CPK ma mieć trzy cele: Przeniesienie ruchu transferowego z lotniska Chopina; rozbudowę sieci kolejowej; zagospodarowanie terenów wokół portu. Rozbudowa sieci kolejowej została zapisana w przyjętej przez rząd koncepcji budowy Portu Solidarność. Całość tych zabiegów ma uczynić transport i spedycję międzynarodową szybszą oraz bardziej efektywną oraz stanowić główny punkt obsługi ruchu lotniczego dla około 180 milionów mieszkańców Europy Środkowej. Kolejną lecz niemniej ważną częścią tej prawdziwej rewolucji w transporcie w Polsce będzie rozbudowa sieci drogowej od 65 do blisko 250 km dróg na terenie kraju, w zależności od wybranego wariantu. Przebudowana ma zostać autostrada A2, dokończona budowa Autostradowej Obwodnicy Warszawy przewidzianej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku.

Spedycja międzynarodowa oraz branża logistyki i transportu będzie zpewnością jednym z głównych beneficjentów tej wielkiej inicjatywy. Z tego powodu przedstawiciele wymienionych branż pilnie wychwytują informacje na temat CPK chcąc wykorzystać niezwykłą szansę na gospodarczy sukces oparty na Centralnym Porcie Komunikacyjnym Solidarność.