Zwrot podatku – praca za granicą

Zdecydowałeś się na wyjazd do jednego z europejskich państw i to właśnie tam podjąłeś się legalnego zatrudnienia? Sprawdź, czy nie przysługuje Ci zwrot podatku. Praca za granicą, podobnie jak i w Polsce, wymaga od Ciebie regularnego odprowadzania składek, które możesz odzyskać, dokonując corocznego rozliczenia z miejscowym urzędem skarbowym. Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegóły składania deklaracji i ubiegania się o zwrot nadpłaty potrąconej na poczet podatku dochodowego w Niemczech, Austrii, Belgii oraz Holandii.

Zwrot podatku a praca za granicą na terenie Niemiec

W Niemczech pracownik ma możliwość dokonania jednego z dwóch rozliczeń – dla ograniczonego obowiązku podatkowego i dla nieograniczonego. To staż Twojej pracy za granicą wpływa na sposób ubiegania się o zwrot podatku na terenie tego kraju. Osoby, których legalne zatrudnienie trwało krócej niż 183 dni, a suma ich zarobków nie przekroczyła 90% wszystkich dochodów, podlegają pod ograniczony obowiązek podatkowy. Drugi rodzaj rozliczenia dotyczy mieszkańców, który przepracowali ponad 183 dni. To właśnie oni oprócz ubiegania się o zwrot podatku mogą wnioskować również o przyznanie dodatkowych ulg. Wśród nich znalazły się koszty utrzymania, zakwaterowania czy dojazdu. Obywatele mogą starać się także o przyznanie dodatkowych świadczeń, np. na dzieci. Należy jednak pamiętać, że zasiłek rodzinny na żonę w Niemczech nie jest jednym z nich.

Zwrot podatku za pracę na terenie Austrii

Prawo podatkowe w Austrii jest bardzo zbliżone do tego, które obowiązuje w Polsce. Dokonanie rozliczenia z miejscowym urzędem skarbowym jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy przepracowałeś tam co najmniej 6 miesięcy. To właśnie w trakcie składania deklaracji możesz ubiegać się o zwrot podatku za pracę za granicą, wynoszącego średnio aż 700 euro. Zeznanie należy wypełnić na podstawie dokumentu o nazwie Lohnzettel, który jest dostarczany przez pracodawcę wszystkim zatrudnionym po zakończeniu roku podatkowego. Zainteresowani możliwością ubiegania się o odzyskanie nadpłaconych składek powinni pamiętać, że w przypadku stażu pracy wynoszącego poniżej 6 miesięcy najczęściej przysługuje im całkowity zwrot nadpłaconego podatku.

Zwrot podatku a praca za granicą w Belgii

Dokonanie rozliczenia z belgijskim urzędem skarbowym jest obowiązkiem każdego legalnie zatrudnionego pracownika. Dotyczy to również osób, które podjęły się pracy tymczasowej i sezonowej. Podobnie jak i w innych państwach, tak i w Belgii złożenie deklaracji umożliwia zwrot podatku. Praca za granicą na terenie tego kraju wiąże się z przynależnością do jednej z pięciu grup podatkowych określonych na podstawie uzyskanego dochodu. Stawki wynoszą 25%, 30%, 40%, 45% i 50%. Wszyscy rezydenci belgijscy muszą rozliczyć się do 30 czerwca, z kolei termin dostarczenia zeznania dla nierezydentów upływa 9 listopada.

Holandia – zwrot podatku

Obowiązek rozliczenia z holenderskim urzędem skarbowym spoczywa wyłącznie na rezydentach tego kraju. W przypadku pracowników tymczasowych nie ma konieczności składania deklaracji, jednak zrezygnowanie z tej możliwości jednoznacznie oznacza utratę szansy na uzyskanie zwrotu podatku za pracę za granicą. Odzyskanie nadpłaconych składek przysługuje każdemu mieszkańcowi, od którego wypłaty potrącono zbyt wysoką kwotę, będącemu posiadaczem numeru BSN, czyli odpowiednika polskiego NIP-u. Holandia umożliwia złożenie zeznania nawet do 5 lat wstecz, dlatego też wszyscy pracownicy, którzy byli zatrudnieni na terenie tego kraju w 2013 roku, mają ostatnią szansę, aby odzyskać swoje pieniądze.

Tłumaczenie dokumentów – Skrivanek to firma zapewniająca wysokiej jakości usługi językowe i tłumacząca dokumenty w dowolnym formacie na ponad 100 języków.