archiwizacja dokumentów

Dlaczego nie korzystamy z e-faktur?

W 2013 r. w ustawie o VAT nastąpiły zmiany, w  wyniku których przedsiębiorcy zyskali duże ułatwienia w wysyłaniu klientom faktur drogą elektroniczną. W Polsce jednakże z tej formy rozliczenia między kontrahentami korzysta zaledwie 10% podatników….