szkolenia


pieszy

Czy warto szkolić się w lean management?

Oszczędne zarządzanie zasobami i właściwa organizacja procesów produkcji okazała się wielkim sukcesem w przypadku japońskich przedsiębiorstwa tj. Toyota. Dzięki japońskiemu sukcesowi gospodarczemu, któremu towarzyszyła dynamiczna ekspansja na rynkach całego świata, koncepcja lean managment wyszła poza…