Cena czy jakość w obsłudze przedsiębiorstw pod względem zagospodarowania odpadów?

Działalność każdego przedsiębiorstwa owocuje wytworzeniem pewnej ilości odpadów. Nie zawsze są to duże ilość, nie zawsze również są to odpady szczególnie mocno kojarzące się ze śmieciami – czasem jest to po prostu zużyty sprzęt elektroniczny, czasem stare opony, baterie. Niezależnie jednak od tego ile ich jest i jakiego rodzaju, firma powinna wdrożyć plan gospodarowania wytwarzanymi przez siebie odpadami. Najczęściej wybieraną metodą jest zlecenie wykonania tego działania firmie zewnętrznej.

Cena czy jakość usługi?

Podobnie jak w każdej innej branży, również na rynku odpadów możemy znaleźć firmy świadczące usługi w różnych cenach i o różnej jakości. Poważnym błędem jest kierowanie się w wyborze usługodawcy wyłącznie kosztami, które jako przedsiębiorstwo będziemy musieli ponieść za przekazanie im swoich odpadów. Warto mieć na uwadze, że decydując się na tego typu usługę i tak ponosimy mniejsze koszty, niż w przypadku gdybyśmy podjęli się zagospodarowania odpadów na własną rękę.

Dlaczego warto kierować się jakością usług w przypadku gospodarowania odpadami?

Firmy, których działalność opiera się na gospodarowaniu odpadami powinny uzyskać szereg zezwoleń, wydawanych przez odpowiednie organy – starostę, prezydenta miasta, Marszałka Województwa lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Im więcej odpadów wymagających zagospodarowania i im wyższa ich szkodliwość dla środowiska naturalnego, tym bardziej wyśrubowane wymagania co do kwalifikacji pracowników, powierzchni magazynowych, posiadanego sprzętu do przetwarzania odpadów oraz pojazdów wykorzystywanych w ich transporcie. Oczywiście to wszystko niesie za sobą odpowiednio wysokie koszty, które mają wpływ na cenę usługi. Z drugiej strony jednak firmy dobrze przygotowane do świadczenia usług mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w utylizacji i recyklingu odpadów. Staranna selekcja odpadów oraz zastosowanie właściwych technologii przetwarzanie owocuje mniejszymi zanieczyszczeniem środowiska naturalnego – z którego korzystamy wszyscy – oraz otrzymanie wysokiej jakości surowców, które mogą być powtórnie wykorzystane w procesach produkcyjnych.

Jedną z firm świadczących wysokiej jakości usługi z zakresy recyklingu odpadów jest Sinoma Recycling, działająca na rynku już od 1994 roku.re