Czy logistyka to najważniejsza z nauk naszych czasów?

Początki logistyki.
Choć określenie logistyka pojawia się dopiero w X wieku, gdzie była ona obok strategii i taktyki jednym z kluczowych elementów prowadzenia działań wojennych, to tak naprawdę towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i jest jednym z tych elementów, które świadczą o naszej inteligencji i świadomym organizowaniu naszej przestrzeni.

Ponieważ logistyka to nauka zajmująca się przepływem surowców, materiałów, wyrobów gotowych i informacji, to możemy doszukać się jej początków już w czasach gdy jako ludy koczownicze przemieszczaliśmy się ze swoim całym, niewielkim dobytkiem podążając w poszukiwaniu pożywienia. Bez tej umiejętności nie przetrwalibyśmy podczas migracji między kontynentami w zmieniających się warunkach życiowych.

Bez ciągłego rozwoju logistyki nie byłyby możliwe podróże w poszukiwaniu nowych lądów, handel ani prowadzenie sprawnych działań wojennych. To głównie wojsku zawdzięczamy jej dynamiczny rozwój.

Formalne narodziny logistyki.

W zastosowaniach cywilnych oficjalnie logistyka zaistniała i zaczęła zdobywać popularność stosunkowo późno, bo dopiero w latach 50 dwudziestego wieku, przyczyną tego zainteresowania było odkrycie, iż sprawna i przemyślana logistyka może przynosić nieoczekiwane korzyści w postaci dodatkowych zysków.

Z początku ta dziedzina rozbita była na wiele elementów składowych między innymi na logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę transportu i tak też jako odrębne elementy była rozpatrywana. Dopiero w latach 70. XX wieku doszło do zawężenia zagadnienia logistycznego do dwóch nurtów, to jest do zarządzania materiałami oraz dystrybucji.

Pełna konsolidacja nastąpiła natomiast dopiero na początku XXI wieku i to od tego momentu mówimy o logistycznym łańcuchu dostaw.

Logistyka czasów internetowych.

Taki kierunek ewolucji logistyki został poniekąd wymuszony rozwojem internetu i globalizacją handlowo biznesową.

Dzięki internetowi zyskaliśmy możliwość kupienia niemal wszystkiego w kilka minut i w kilku prostych krokach z każdego zakątka świata i oczekujemy, że towar ten w najkrótszym czasie do nas dotrze.

Dlatego też handel internetowy wymaga sprawnych sieci dostaw, od producenta, przez dystrybutorów, sieci logistyczne aż po klienta. Nowoczesne systemy sprzedaży oparte na droppshipingu nie mogłyby istnieć bez zaawansowanych modeli logistycznych. Potrzebna jest też sprawna i odporna na nadużycia logistyka finansowa. Nawet zarządzanie obsługą klienta i reklamacjami oparta jest na zaawansowanej logistyce.

Ekologia przyszłość logistyki

Przed nowoczesną logistyką przyszłości stoi jeszcze jedno zadanie i to zadanie na pierwszy rzut oka wydające się nie należeć do niej, a jednak to właśnie ekologia dostaw będzie największym logistycznym wyzwaniem XXI wieku.

Klienci coraz częściej będą zwracać uwagę na to czy wyprodukowanie i dostarczenie zamówionego przez nich produktu jest bezpieczne dla środowiska, czy emisja dwutlenku węgla i należyta dbałość o recykling była priorytetem dla wytwórcy, czy swoim zakupem nie przyczyniają się przypadkiem do degradacji planety, czy ich decyzja zakupowa jest społecznie odpowiedzialna.

To właśnie na logistykach spocznie realizacja tego na pozór nierozwiązywalnego problemu, jakim będzie pogodzenie przyjaznych dla środowiska, a zarazem błyskawicznych i pozbawionych ryzyka pomyłek dostaw towarów. Ludzie ci wspomagani najnowszymi osiągnięciami programistycznymi i technologicznymi umiejący dotrzymać kroku potrzebom rozwojowym świata będę jednymi z najlepiej opłacanych specjalistów na świecie.

Zdjęcie pochodzi ze strony e-Promag.pl