Czym różni się dotacja od dofinansowania?

dotacja

Dotacja i dofinansowanie często są pojęciami, które w codziennym życiu stosujemy wymiennie, choć nie są one tym samym. Zbieżność skojarzeń sprawia jednak, że nierzadko mylimy dotację z dofinansowanie i odwrotnie. A jak to wygląda formalnie? Jakie są prawidłowe definicje tych pojęć i dlaczego, jeśli szukasz wsparcia finansowego, to powinieneś rozglądać się w obu tych kategoriach, a nie tylko w jednej?

Czym jest dotacja?

Wg najbardziej podstawowej definicji, dotacja to środki, które przeznaczane są na finansowanie lub dofinansowanie realizacji różnego rodzaju zadań publicznych. Ma ona charakter typowo uznaniowy, co znaczy, że jej otrzymanie jest ściśle związane ze spełnieniem pewnych warunków (można je znaleźć w każdym projekcie, do którego w ramach dotacji chcemy się zgłosić). Najczęściej przyznawana jest ona przez takie instytucje jak organy państwowe, jednostki samorządowe, instytucje unijne czy międzynarodowe.

Rozwinięcie pojęcia znajdziesz także na stronie https://pragmago.pl/porada/dotacja-a-dofinansowanie-poznaj-roznice/, która w szczegółach omawia różne formy finansowania i ich rodzaje. Tam również znajduje się szczegółowy podział dotacji na trzy różne cele związane z tym, co dana dotacja finansuje.

Czym jest dofinansowanie?

Warto wiedzieć, że dofinansowanie nie posiada w Polsce jednoznacznej, prawnej definicji. Większość źródeł określa tę formę wsparcia, jako dodatkowe fundusze, które przyznawane są najczęściej w formie pomocy finansowej związanej z opłaceniem jakiegoś konkretnego, ściśle przedstawionego przedsięwzięcia.

Jeśli dobrze przyjrzeć się obu definicjom, można odnieść słuszne wrażenie, że dotacja sama w sobie jest rodzajem dofinansowania, ale nie jest z nim tożsama. Jednocześnie często nawet specjaliści nie są w stanie wskazać różnic między nimi. Tym samym, jeśli jest się zainteresowanym uzyskaniem wsparcia finansowego na dany cel, to warto szukać go zarówno na stronach opisujących różne dotacje, jak i dofinansowania. Często jest tak, że ciekawą opcję pieniężnego wsparcia możemy znaleźć na jednej z takich stron, ale już nie na drugiej.