Pakowaczki dla przemysłu spożywczego ASEPTA – charakterystyka

Gwarancją wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktu spożywczego – zarówno w transporcie, jak i składowaniu – jest należyte jego zapakowanie. W przypadku produktów płynnych i półpłynnych, takich jak soki, przeciery czy koncentraty warzywne i owocowe, a także mleko, wsady do jogurtów albo masa lodowa, z zadaniem tym doskonale poradzi sobie specjalistyczny sprzęt w postaci pakowarek ASEPTA.

Kluczową cechą tych półautomatycznych urządzeń jest pakowanie o charakterze aseptycznym, dokonywane w systemie bag-in-box. Zarówno model ASEPTA 1000, jak i ASEPTA 5000 wyposażone są w system umożliwiający nieprzerwaną sterylizację wnętrza komory z użyciem pary wodnej. – Utrzymująca się stale dzięki temu wysoka temperatura neutralizuje ewentualne zakażenia, a wytworzone nadciśnienie chroni przed przypadkowym zassaniem powietrza z hali produkcyjnej – mówi ekspert z produkującej pakowarki firmy BAG in BOX z Lublina.

Aseptycznie uszczelniane są również ruchome części mechanizmów, które przechodzą przez ściany komory. Odpowiada za to specjalnie zaprojektowany układ śluz parowych o kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury. Dodatkowo głowica urządzenia, charakteryzująca się budową modułową umożliwiającą składanie i rozkładanie bez konieczności zastosowania narzędzi (np. dzięki szybkozłączom), posiada swoistą mikrokomorę służącą sterylizacji zaworu worka przed otwarciem.

Dozowanie

Worki obsługiwane przez pakowarki ASEPTA są wykonane z laminatu wielowarstwowego i zaopatrzone w króćce zamknięte zazwyczaj korkiem typu ELPO (jedno- bądź dwucalowym). Te o pojemności wynoszącej od 5 do 20 litrów napełnia się na stole rolkowym, który znajduje się bezpośrednio pod głowicą. Worki 200-litrowe napełnia się w beczkach, 1000-litrowe zaś w kontenerach, tudzież skrzyniopaletach umieszczonych na rolkowym transporterze.

Pakowarki przystosowane są do pracy w trybie ciągłym, a ich wydajność – zależąca w dużej mierze od sprawności operatora, ale też od rozmiarów opakowań oraz ciśnienia płynu – osiąga od 200 do 5000 litrów na godzinę. Dozowanie odbywa się w dwóch etapach: zgrubnym oraz dokładnym, z przymkniętym otworem nalewaka. Warto w tym momencie zaznaczyć, że pakowarki ASEPTA świetnie radzą sobie także z produktami zawierającymi cząstki stałe, jak choćby fragmenty owoców.

Informacje dodatkowe

Elementy urządzenia mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są z materiałów dopuszczonych do takiego właśnie użytku (jest to z reguły teflon lub stal 316 L), podczas gdy resztę wykonano ze stali nierdzewnej. Nad ciągłością i bezpieczeństwem całego procesu pakowania czuwają podzespoły pomiarowo-sterujące dostarczone – podobnie jak części wykonawcze maszyny – przez uznanych producentów, a odpowiadające m.in. za ciągłe odsysanie skroplin z głowicy.