Prowadzenie usług ochroniarskich i systemów alarmowych.

Zakres działań agencji detektywistycznych jest niezwykle szeroki, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że mogą one odpowiadać również za wewnętrzne bezpieczeństwo firm. Nie chodzi tu jednak o ochronę obiektów, a o zdecydowanie bardziej zaawansowane czynności.

Do zadań agencji detektywistycznych należy  m.in. sprawowanie pieczy nad wartościowym transportem z lub do firmy czy profesjonalna ochrona mienia nie tylko w trakcie konwoju, ale i w innych wymagających tego sytuacjach. Jedną z ważniejszych usług znajdujących się w ofercie dobrych agencji detektywistycznych jest także ochrona VIP, czyli fizyczna ochrona osób.

Ponadto do agencji tego typu zgłosić mogą się firmy podejrzewające swoich pracowników lub konkurentów o nieczyste postępowanie i chcące zlecić gruntowne zbadanie sprawy. W takich sytuacjach prywatny detektyw zajmuje się pozyskiwaniem dowodów obarczających daną jednostkę lub też oczyszczających ją ze wszelkich podejrzeń. Wszystkie te działania umożliwiają wykrycie przestępstw gospodarczych i znalezienie osób za nie odpowiedzialnych. Tego typu usługi detektywistyczne pozwalają też eliminować nieuczciwą konkurencję i dbać o rynkową harmonię.

Dodatkowo agencje detektywistyczne mogą zajmować się prowadzeniem systemów alarmowych. Nie tylko pomagają w ich doborze i instalacji, ale również kontrolują przesyłane przez nie sygnały i podejmują określone kroki w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Wybierając specjalistów oferujących usługi ochroniarskie i detektywistyczne należy pamiętać o sprawdzeniu ich upoważnień do wykonywania takiego zawodu. Wiarygodny prywatny detektyw zatrudniony jest w agencji posiadającej koncesję na prowadzenie usług ochroniarskich i systemów alarmowych, która wydawana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.