Przykłady towarów niebezpiecznych

Chcąc przewozić towary niebezpieczne, trzeba przestrzegać umowy ADR. Jest to bardzo ważna kwestia i nie można jej w żaden sposób bagatelizować, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Towary niebezpieczne

Wymieniona powyżej umowa ADR klasyfikuje towary niebezpieczne, jako materiały i przedmioty, których nie można przewozić lub jedynie w warunkach zawartych w ADR. Przewóz może być luzem, w cysternach czy sztukach przesyłki. Mogą przyjmować formę w postaci sypkich materiałów, granulatu, ciekłą oraz gazową. Głównie jest to benzyna, farby i rozpuszczalniki, nawozy sztuczne, gazy, takie jak acetylen czy propan. Przykładami są również zapalniczki, sztuczne ognie, granaty, akumulatory. Towary niebezpieczne są podzielone na rodzaj stwarzanego zagrożenia i jest to trzynaście klas. Każdy towar tego typu ma swój czterocyfrowy numer UN. Na przykład UN 0333 – sztuczne ognie, czy­ UN 1266 – wyroby perfumeryjne, zawierające łatwopalne rozpuszczalniki. Trzeba uważnie czytać i znać się na numeracji przy transporcie. Istnieje cały szereg przepisów i konkretnych instrukcji, jak postępować z takimi materiałami. Wyszkoleni pracownicy, którzy są w stanie odpowiednio zaklasyfikować i przeprowadzić sprawnie przewóz to podstawa. Bardzo dobrze mieć wykwalifikowany personel, ponieważ bez tego nie będzie możliwe skuteczne działanie w tym kierunku. W zasadzie transport ADR wymaga strategicznego podejścia i zlecenie to profesjonalnej firmie, aby wszystko było w porządku.